اقدامات نوآورانه مهندسی در پروژه جاسک


گزارش عملکرد هلدینگ پترو امید آسیا


  • طراحی پمپ استیشن و چیدمان پمپ ها و ظرفیت سازی به طوریکه امکان بهره برداری بعد از احداث فاز 2 و 3 طرح تا ظرفیت 30 میلیون بشکه ذخیره سازی نفت بدون ایجاد تسهیلات مازاد میسر است.
  • طراحی سیستم حفاظت کاتدیک داخل مخزن به منظور کاهش خوردگی کف مخازن از داخل
  • طراحی سیستم آب تحت فشار توسط پمپ های آتش نشانی به طوریکه برای هر 3 فاز در طرح Extension آتی تا ظرفیت 30 میلیون بشکه ذخیره سازی نیازی به اجرای پمپ استیشن جدید نمی باشد.
  • طراحی سیستم دوربین های هوشمند با قابلیت تشخیص چهره و حذف فنس هوشمند
  • تجهیزات برقی و کنترلی از نظر پدافند غیرعامل به گونه ای انتخاب و طراحی شده اند که امکان نفوذ به سیستم میسر نبوده و نسبت به بمب های صوتی با توجه به موقعیت امنیتی محل پروژه ایمن می باشد.
  • کل ساختمان های پروژه با توجه به سطح ایمنی و تقسیم بندی پدافندی، ضد انفجار طراحی شده اند.
  • با توجه به ظرفیت های مختلف نفتکش ها و فواصل بارگیری متفاوت آن ها از ساحل، پمپ ها با استفاده از فناوری Variable Frequency Drive امکان ارسال در دبی ها و فشارهای مختلف را دارا می باشد.
  • طراحی و احداث نیروگاه سوخت فسیلی با توجه به محدودیت های منطقه ای از نظر زیرساخت های شبکه توزیع انرژی الکتریکی