درباره مــا

درباره

هلدینگ پترو امید آسیا

  • هلدینگ پترو امید آسیا با هدف انجام پروژه های معدنی و نفتی و تمرکز بر ارائه خدمات مهندسی، پیمانکاری و حفاری در سال 1388 تأسیس گردید.
  • این هلدینگ بر آن است تا با تکیه بر نیروی انسانی ماهر، ماشین آلات و تجهیزات به عنوان یک پیمانکار عمومی در حوزه های پایین دستی و سرمایه گذاری در صنایع بالادستی جزء 100 شرکت برتر ایران باشد.

  • همچنین اخذ پروژه های سرمایه گذاری از نوع IPC در میدان های نفتی و پروژه های پتروشیمی از دیگر برنامه های پترو امید آسیا در افق آتی می باشد

کلیه فعالیتهای معدنی، خدمات مهندسی، پیمانکاری

اعم از مطالعه تحقیقات و اجرا و استخراج و فرآوری و ذوب مواد معدنی،در مورد انواع حفاری ها از کلیه معادن زیرزمینی

مشارکت و سرمایه گذاری

در کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی خصوصی و دولتی، مشارکت با شرکت های داخلی و اخذ تسهیلات بانکی اجرای طرحها و پروژه های بزرگ صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی در داخل و خارج از کشور

خرید و فروش

انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی لوازم و تجهیزات مربوط به معادن و اکتشاف و استخراج آنها و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات فرآورده های معدنی و فروش انواع تولیدات و محصولات و مصنوعات به هر شکل و حالت و در هر مرحله

هلدینگ پترو امید آسیا می تواند:

به کلیه عملیات و فعالیت های مجاز به منظور نیل به موضوع و اهداف شرکت مبادرت ورزیده وکلیه فعالیتهای معدنی پس ازاخذ مجوزهای لازم مبادرت به اجرای مراتب ذیل نماید.


سرمایه گذاری احداث شبکه های هوشمند

سرمایه گذاری در زمینه احداث شبکه های هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای مکانیکی تبدیل آن به کنتورهای هوشمند

مشارکت و سرمایه گذاری

انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی لوازم و تجهیزاتاحداث نیروگاه و نیز توزیع ومشارکت با شرکت های داخلی و اخذ تسهیلات بانکی اجرای طرحها و پروژه های بزرگ صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی در داخل و خارج از کشور برای عملیاتی شدن موارد فوق و کلیه فعالیت های مرتبط با مجوز صادره شرکت

فعالیتهای

انجام کلیه فعالیتهای مهندسی، پیمانکاری، بازرگانی و اجرای پروژه های نفت،گاز، پتروشیمی و برق

خریدو فروش و استیجاره و اجاره

خریدو فروش و استیجاره و اجاره تجهیزات مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برق.

توسعه میادین نفت و گاز

توسعه میادین نفت و گاز در خشکی و دریا. احداث معادن، مخاذن ذخیره سازی و فروش و اجاره آن.

احداث نیروگاه

انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی لوازم و تجهیزاتاحداث نیروگاه و نیز توزیع و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات ذیربط.احداث و بهسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال برق با هدف کاهش میزان تلفات در شبکه برق کشور