اخبــار

دوشنبه، 13 آذر 1402

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پترو امید آسیا، دکتر رسولی مدیر اداری و منابع انسانی این هلدینگ در خصوص رویه های سازمانی و ارتقاء امور مرتبط با نیروی انسانی مطالب زیر را بیان نمودند:

سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و وجود منابع محدود و غیره زیر فشار های زیادی قرار دارند. بنابراین اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. از شاخص های سنجش میزان برتری سازمان ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان ها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند و موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثر بخشی سازمان شوند. واحد منابع انسانی و پشتیبانی هلدینگ پترو امید آسیا همواره تلاش نموده تا با فراهم نمودن بستر فرهنگ سازمانی قوی و تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستور العمل های سازمانی در رسیدن به اهداف سازمانی قدم بردارد. همچنین با ایجاد بانک اطلاعاتی پرسنلی علاوه بر تسریع دسترسی به آن در راهبری بیش از 2000 نیروی پیمانکار در دوشیفت و آموزش نیرو های محلی در سایت جاسک تلاش نموده است.

پیشتازی پترو امید آسیا در فعالیت های مرتبط با منابع انسانی
تصاویر
  • پیشتازی پترو امید آسیا در فعالیت های مرتبط با منابع انسانی