اخبــار

چهارشنبه، 27 مهر 1401
شرکت پترو امید آسیا در نظر دارد "طراحی، تامین و اجرای پکیج حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیر زمینی" پروژه احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام واقع در بندر جاسک را به صورت EPC به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط مناقصه گر:

1 ) ارائه اطلاعات ثبتی (اساسنامه، آخرین تغییرات، روزنامه رسمی و...)

2 ) ارائه مستندات مبنی بر توانایی تهیه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات و پیش پرداخت متناسب با شرایط مناقصه

3 ) ارائه سوابق کاری مرتبط همراه با مستندات (از جمله نمونه قرارداد)

4 ) ارائه مدارک حداقل 2 پروژه موفق در پروژه های نفت، گاز و نیروگاهی (سایت های متراکم) که تحویل موقت یا دائم شده باشند.

5 ) شرکت مناقصه گر لزوما بایستی اسناد مثبته دال بر حضور در فهرست بلند وزارت نفت را ارائه نماید.

متقاضیان میبایست در صورت دارا بودن شرایط فوق، نامه اعلام آمادگی به همراه مدارک و مستندات را صرفا در قالب لوح فشرده یا از طریق ایمیل حداکثر تا تاریخ 1401/08/08 برای این شرکت ارسال نمایند.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 26604361-021 واحد بازرگانی داخلی 215 و 211

ایمیل اعلام آمادگی :

sarafian.e@poa.co.ir

abbaspour.s@poa.co.ir

 

مناقصه شناسایی پیمانکاران طراحی، تامین و اجرای پکیج حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیر زمینی
تصاویر
  • مناقصه شناسایی پیمانکاران طراحی، تامین و اجرای پکیج حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیر زمینی
  • مناقصه شناسایی پیمانکاران طراحی، تامین و اجرای پکیج حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیر زمینی