اخبــار

جمعه، 04 خرداد 1403
بهره برداری رسمی و عملیاتی از فاز نخست مخزنگاه جاسک

مصاحبه با جناب آقای مهندس تقی پور بازرگانی در خصوص بهره برداری از فاز نخست مخزنگاه جاسک
تصاویر
  • مصاحبه با جناب آقای مهندس تقی پور بازرگانی در خصوص بهره برداری از فاز نخست مخزنگاه جاسک