اخبــار

دوشنبه، 17 مهر 1402
جلسه معارفه آقایان ایوب ربانی و محمد حسین باغبانیان

جلسه معارفه آقایان ایوب ربانی و محمد حسین باغبانیان به عنوان ریاست و جانشین سایت گناوه روز پنجشنبه مورخ 1402/07/13 با حضور مدیران ارشد شرکت برگزار گردید. 

جلسه معارفه ریاست و جانشین سایت گناوه
تصاویر
  • جلسه معارفه ریاست و جانشین سایت گناوه