شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا

موضوع فعالیت شرکت پـیـمـانـکـاری عـمـومـی پـتـرو امـید آسیا عبارت است از: 
 • اجرای پروژه های صنعتی بصورت کلید تحویل مشتمل بر طراحی، برنامه ریزی، هماهنگی و اجراء
 • انجام کلیه فعالیت های مهندسی و پيمانكاری
 • ارائه خدمات مشاوره , ساخت و نظارت بر حسن انجام کار هر گونه پروژه پیمانکاری عمومی از جمله پروژه های تأسیساتی نفت, گاز , پتروشیمی, حفاری و غیره با استفاده از پیمانکاران و مشاوران مختلف داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف در این خصوص
 • نصب وراه اندازی تأسیسات نفت، گاز، پتروشیمی، حفاری، برق وخدمات پیمانکاری و توسعه میادین گاز در خشکی و دریا
 • احداث مخازن و نیروگاه و نیز توزیع و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات ذیربط
 • انجام هر گونه عملیات بازرگانی داخلی و خارجی و عقد هرگونه قرارداد تجاری مجاز
 • اخذ هر گونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت
 • اخذ دانش فنی و لیسانس از شرکتهای دارای تکنولوژی برتر
 • مشارکت با شرکتهای داخلی و اخذ اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ صنعت برق، نفت، گاز و پترو شیمی
 • ایجاد شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی جهت تحقیق اهداف و موضوع فعالیت شرکت
 • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به اهداف شرکت
 • تأسیس و تشکیل و سرمایه گذاری در انواع شرکتها در داخل وخارج از کشور برای عملیاتی شدن موارد فوق
 • کلیه فعالیتهای مرتبط با مجوز صادره شرکت