شرکت ذخیره سازان پترو امید آسیا

موضوع فعالیت شرکت ذخیره سازان پترو امید آسیا عبارت است از: 
  • احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام و بهره برداری و نگهداری فنی از مخازن و فروش و اجاره آن
  • انجام هر گونه عملیات بازرگانی داخلی و خارجی و استیجاره و عقد هر گونه قرار داد تجاری مجاز
  • انجام هر گونه فعالیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که برای شرکت سود آور باشد
  • اخذ هر گونه وام و اعتبار از منابع بانکی داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت
  • اخذ دانش فنی و لیسانس از شرکت‌های دارای تکنولوژی برتر
  • مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی
  • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به اهداف شرکت
  • کلیه فعالیت های مرتبط مجاز با مجوز لازم جهت شرکت