شرکت توسعه تجارت پترو امید کیش

موضوع فعالیت شرکت تــوســعه تـجـارت پـتـرو امـیـد کــیــش عبـارت است از: 
  • انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی و تجاری در جهت تأمین نیازهای صنایع کشور خصوصا در حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاهی ، معادن ، فولاد ، آب و فاضلاب
  • تأمین تجهیزات پروژه های بیع متقابل واردات ، صادرات ، خرید و فروش در زمینه های مربوطه و سایر زمینه های بازرگانی مجاز
  • استفاده از منابع داخلی و خارجی ، شرکت در کلیه مناقصات ، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی
  • ایجاد شرکت و یا دفاتر در کشورهای خارجی و یا مناطق ویژه آزاد کشور در جهت ارائه خدمات و نمایندگی خرید و فروش کالا
  • خرید و فروش یا واردات و صادرات نفت و بازرگانی فرآورده های نفتی
  • ترانزیت و سواپ نفت و فرآورده های نفتی
  • بلندینگ نفت و فروش آن در داخل و خارج از کشور
  • ارائه هر گونه خدمات بازرگانی شامل خدمات تأمین و تدارکات ، ثبت سفارش های وارداتی و صادراتی ، امور بیمه ، ترخیص ، مشاوره ، حق العمل کاری و غیره
  • مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات داخلی و اعتباری و سایر منابع داخل و خارج از کشور
  • هر گونه فعالیت لازم دیگر در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز کشور