جناب آقای دکتر شیری و آقای کشاورزیان اعضای هیأت مدیره و مدیران بخشهای مالی، سرمایه گذاری، حسابرسی و ارزشیابی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و مدیران پترو امید آسیا از سایت مخازن ذخیره سازی نفت خام جاسک در حال اجرا شرکت پترو امید آسیا در استان هرمزگان- بندر جاسک بازدید و در جریان فرآیند ساخت، روند پیشرفت، طراحی و نحوه شروع فعالیت های پروژه قرار گرفتند.

 قرارداد طراحی و ساخت و بهره برداری مخازن ده میلیون بشکه ای ذخیره سازی نفت خام جاسک بصورت BOT با سرمایه گذاری و مشارکت شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و پترو امید آسیا دومین مخازن بزرگ صادراتی نفت خام ایران می باشد که دارای 20 مخزن فلزی استوانه ای از نوع سقف شناور با ظرفیت 500 هزار بشکه و مجموعاً به ظرفیت ده میلیون بشکه جهت ذخیره سازی نفت خام سبک و سنگین می باشد.

این مخازن استراتژیک برای صادرات نفت خام کشور از طریق دریای عمان است و برای افزایش ظرفیت صادرات نفت، به عنوان مخازن استراتژیک مطرح بوده و رسالت سنگینی در عرصه ملّی و صیانت از منابع راهبردی نفت دارد. این پروژه در مدت 36 ماه و زیر نظر شرکت مهندسی و توسعه نفت ( متن ) ساخته خواهد شد.

 

 در این بازدید، مدیر شرکت پترو امید آسیا از شروع فعالیت ها و عملکرد و برنامه های زمانبندی و سایر برنامه های در دست اجرای پروژه، گزارشی ارائه و روندهای تأمین مالی و عملیاتی شرکت را برای اعضای هیأت مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تشریح کردند. همچنین سایر برنامه های توسعه شرکت نیز در این بازدید به مدیران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ارائه و برنامه های کلی اجرای آن تشریح گردید. آقای دکتر شیری ضمن تأکید بر ضرورت رعایت کامل مدیریت زمان، کیفیت، الزامات و استانداردهای فرآیند ساخت، راهنمایی ها و ارشادات لازم را به مدیران و سرپرست کارگاه شرکت پترو امید آسیا بیان داشتند.

اعضای هیأت مدیره سرمایه گذاری امید ضمن تأکید بر افزایش سرعت فعالیت های پروژه و همچنین حمایت همه جانبه از ساخت پروژه مذکور انتظار داشتند بنحوی برنامه ریزی گردد که مخازن مذکور زودتر از موعد قراردادی به  بهره برداری برسد.همچنین این سرمایه گذاری را در راستای سیاست ها و برنامه های گروه مدیریت سرمایه گذاری برای همکاری با دولت و مشارکت در سرمایه گذاریهای حوزه نفت و گاز بیان داشتند.