امروز سه شنبه 19 بهمن ماه 1395 ، ورود نفت به بزرگترین مجموعه مخازن ذخیره سازی نفت خام بخش خصوصی در استان بوشهر(پایتخت انرژی کشور) در محدوده دیلم/گناوه با حضور نمایندگان مناطق نفت خیز جنوب و مهندسان و متخصصان پترو امید آسیا با موفقیت انجام شد.

این مجموعه با اتکای به نیروی متخصص داخلی طراحی و اجرا شده و در حال حاضر به صورت کامل به بهره برداری رسیده است.

با افتتاح این مجموعه حدود 33% به ظرفیت صادراتی کشور افزوده شد.