تاریخچه :

پترو امید آسیا در ابتدا با نام شرکت معدنکاران گوهران امید و با سرمایه 500 میلیون ریال در تاریخ 04/11/1388 به شکل شرکت سهامی خاص تاسیس و به ثبت رسید و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/89 نام شرکت به پترو امید آسیا تغییر و سرمایه شرکت در تاریخ 18/11/1390 به 500 میلیارد ریال و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 27/09/1390 سرمایه شرکت در تاریخ 18/04/91 به 1000 میلیارد ریال افزایش یافت. طی صورتجلسه شماره 38 هیئت مدیره مورخ 13/06/92 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1000 میلیارد ریال به 2000 میلیارد ریال تصویب شد.


موضوع فعالیت شرکت :

انجام کلیه فعالیتهای معدنی اعم از مطالعه تحقیقات و اجرا و استخراج و فرآوری و ذوب مواد معدنی و خدمات مهندسی و پیمانکاری در مورد انواع حفاری ها از کلیه معادن زیرزمینی و همچنین مبادرت به فروش و خرید انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی لوازم و تجهیزات مربوط به معادن و اکتشاف و استخراج آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات فرآورده های معدنی و فروش انواع تولیدات و محصولات و مصنوعات به هر شکل و حالت و در هر مرحله مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی خصوصی و دولتی، ضمنا شرکت می تواند به کلیه عملیات و فعالیت های مجاز به منظور نیل به موضوع و اهداف شرکت مبادرت ورزیده وکلیه فعالیتهای معدنی پس ازاخذ مجوزهای لازم مبادرت به انجام کلیه فعالیتهای مهندسی، پیمانکاری، بازرگانی و اجرای پروژه های نفت،گاز، پتروشیمی و برق. خریدو فروش و استیجاره و اجاره تجهیزات مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برق.توسعه میادین نفت و گاز در خشکی و دریا. احداث معادن ،مخاذن ذخیره سازی و فروش و اجاره آن. احداث نیروگاه و نیزتوزیع و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات ذیربط. احداث و بهسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال برق با هدف کاهش میزان تلفات در شبکه برق کشور و نیزسرمایه گذاری در زمینه احداث شبکه های هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای مکانیکی و تبدیل آن به کنتورهای هوشمند، مشارکت با شرکت های داخلی و اخذ تسهیلات بانکی اجرای طرحها و پروژه های بزرگ صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی در داخل و خارج از کشور برای عملیاتی شدن موارد فوق و کلیه فعالیت های مرتبط با مجوز صادره شرکت.