-       شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید( سرمایه گذار/ (B00 / جناب آقای دکتر قنبری مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره به همراه سایر اعضای محترم هیات مدیره

-       شرکت پترو امید آسیا ( مجری طرح) / مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره به همراه سایر اعضای محترم هیات مدیره

-       سایر مدیران محترم بخشهای فنی ، اجرایی و نظارتی

بدنبال بازدید آقای دکتر قنبری مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره، به همراه اعضاء هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام) و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پترو امید آسیا از شیوه کار درتاسیسات در حال بهره برداری مخازن ذخیره سازی نفت خام امید، موارد ذیل قابل توضیح است:

 شرح جلسه:

در شروع بازدید و در محل سالن جلسات گزارش مختصری درخصوص موارد زیر توسط ریاست محترم تاسیسات، اقای مهندس میر صادق بیان شد:

-       فعالیتهای مهم اجرا شده بعد از تحویل پروژه

-       فعالیتهای بوجود آمده منطبق بر نیاز بهره برداری

-      میزان دریافت و ارسال نفت خام سبک و سنگین به میزان   35399059  بشکه

-       موجودی نفت خام سبک و سنگین به میزان  8738736   

-      فضای آزاد مخازن 

 

  • در ادامه آقای جان افزایی ضمن تشکر از  آقای دکتر قنبری مدیر عامل محترم گروه مدیریت امید و هیات محترم همراه،  با توجه به دو بازدید طی هفت ماهه گذشته و همچنین اهمیت تسریع فعالیت های پترو امید آسیا بعنوان شرکت مجری، توضیحات مختصری در خصوص ساماندهی و مدیریت تاسیسات و مخازن در حال بهره برداری امید ( گناوه ) ، مشکلات پروژه جاسک  و در نهایت گشایش های مالی صورت گرفته، ارائه دادند.
  • سپس بازدید میدانی کامل از تاسیسات ذخیره سازی و سیستم ورود و خروج نفت خام صورت گرفت و در حین بازدید، فعالیتهای انجام گرفته و قابلیت ها و توانایی های انجام و کنترل کار، به ویژه اقدامات در راستای ارتقای سیستم های آتش نشانی و ایمنی سایت به صورت تفصیلی شرح داده شد.

  • در پایان آقای دکتر قنبری با تاکید بر توانمندیهای نیروهای تخصصی کشور خصوصا در ایام رویارویی با تحریم های نفتی ، ضمن راهنمایی ها و رهنمود های لازم به مدیران و کارکنان شرکت پترو امید آسیا،  استفاده از تجربه های نیروهای تاسیسات ذخیره سازی گناوه در مسیر اجرای پروژه جاسک را مورد تاکید قرار داده و از تلاش و عملکرد نیروهای شرکت پترو امید آسیا در انجام فعالیتهای اجرایی صورت گرفته با وجود شرایط سخت آب و هوایی، تقدیر و تشکر نموده اند.