کارفرما : شرکت ملی نفت ایران

-         شرکت مهندسی و توسعه نفت / جناب آقای دکتر دهقانی مدیر عامل طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه

-        شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت / جناب آقای مهندس سیدیان مدیر طرح احداث خط لوله نفت خام گوره/ جاسک وتاسیسات نفتی بندر جاسک

-         سایر مدیران بخشهای فنی، مالی و حقوقی

سرمایه گذار: مشارکت پترو امید امید

-          شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید / جناب آقای دکتر قنبری مدیر عامل

-          شرکت پترو امید آسیا ( مجری طرح) / جناب آقای مهندس صوفی رئیس هیات مدیره و جناب آقای دکتر جان افزایی سرپرست و عضو موظف هیات مدیره

-          سایر مدیران بخشهای فنی ، اجرایی و نظارتی

بازدید همزمان مدیران ارشد کارفرما و سرمایه گذار از سایت درحال تجهیز پروژه احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک، در شرایطی انجام شده است که کشور با تحریم های بی سابقه ای روبرو است و لذا هماهنگی و هم افزایی توان اجرایی پروژهای استراتژیک و ملی در کشور حائز اهمیت خواهد بود.

از سویی اجرا و ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام در جاسک بعنوان بخشی از پروژه ملی و استراتژیک طرح "خط لوله نفت خام گوره- جاسک" با شرح _ انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی حوزه غرب کارون و ذخیره سازی نفت خام انتقالی در منطقه جاسک _ نشان از اهمیت اجرای به موقع و مطابق جدول زمانبندی کار دارد. بخصوص که پیش بینی می شود با احداث پروژه فوق تحول بنیادی در منطقه بوجود آید.

در این راستا مدیران با بازدید از سایت، در جریان طراحی و نحوه شروع فعالیت ها، فرآیند ساخت، و روند پیشرفت پروژه قرار گرفتند.

  شرح جلسه:

در مقدمه با ذکر یاد خدا، سرپرست شرکت پترو امید آسیا ضمن خوش آمدگویی و قدردانی از همه مدیران و هیئت همراه شرکت های مهندسی و توسعه نفت و ملی مهندسی و ساختمان نفت و همچنین جناب آقای دکتر قنبری و اعضای هیئت مدیره و همکاران شرکت پترو امید آسیا شرح مختصری از فرآیند جاری و آتی پیشرفت پروژه را برای حاضرین جلسه ارائه نمودند .

در ادامه آقای مهندسی بیکی مدیر مهندسی شرکت پترو امید آسیا طی گزارشی جزئیات مطالعات و طراحی پایه پروژه را بیان نمودند .

و همینطور جناب آقای مهندس احمدی مدیر پروژه شرکت مهندسی و توسعه نفت ، در خصوص نقاط قوت و ضعف پروژه مطالبی را عنوان کردند و بر همپوشانی فعالیتها و ایجاد راهکارهایی جهت سرعت بخشیدن به امور پروژه تاکید داشتند .

سپس جناب آقای دکتر قنبری مدیر عامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید عنوان داشتند : پروژه احداث مخازن ذخیره سازی بندرجاسک برای کشور افتخار آفرین خواهد بود و لذا جدای از منافع اقتصادی ، دراین پروژه با یک کار اجرایی ملی و حیثیتی روبرو هستیم.

  

ایشان در ادامه بیان نمودند : شرکت پترو امید سابقه اجرای موفق پروژه مشابه را در ساخت مخازن بندر گناوه دارد که در حال بهره برداری می باشد و هیچگونه شبهه ای باقی نمی ماند که برغم تمامی مسائل پیش رو ما می توانیم کار را پیش ببریم .تمامی کارهایی که پترو امید در پروژه ها انجام می دهد به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری امید است و ما بیشتر از دیگر بخش های درگیر طرح ، جهت اتمام بموقع پروژه تاکید داریم و چنانچه شرکت مجری در اجرا با مشکلی روبرو شود، همت می کنیم و مسائل را حل می کنیم و لذا همه جانبه پشتیبان پروژه خواهیم بود تا زمان اجرای پروژه را به حداقل ممکن برسانیم .

به همین منظور هیات ویژه ای را در مجموعه امید مستقر کردیم که با برگزاری جلسات مستمر با پترو امید پیشرفت پروژه را در کنترل داشته باشیم .


در ادامه جلسه جناب آقای دکتر دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز عنوان کردند : شرکت نفت این پروژه را به درستی و با شناخت کامل به مجموعه امید واگذار کرد و انتظار داریم کار به موقع انجام شود و در پروژه مخازن گناوه نیز تجربه بسیار خوبی در کنار شرکت پترو امید داشتیم .

 در مجموعه پترو امید افراد متخصص و با تجربه ای مشغول خدمت هستند و سرپرست شرکت مذکور انگیزه بالایی جهت پیشبرد کار دارند . اگر چه مسائل و مشکلاتی در پروژه وجود دارد ولی ما امیدواریم کار به درستی و به موقع انجام شود .

ضمن اینکه نباید نقاط بحرانی و زمان پایان پروژه را فراموش کنیم. لازم است کار با دقت انجام شود و مستندات درستی داشته باشد و در اجرا نیز مسائل با جدیت دنبال شود.

در ادامه جناب آقای مهندس سیدیان مدیرطرح شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت اظهار داشتند : لازم است گروه سرمایه گذاری امید همواره پشتیبان شرکت مجری باشد. بهرحال این پروژه باید پس از 18 سال به کارفرما تحویل داده شود و می بایست کیفیت کار حرف اول را بزند.