از اهداف استراتژیک کشور در دهه پیشه­ رو توجه جدی به رشد و توسعه سواحل مکران و بندر جاسک می باشد. این منطقه با برنامه ریزی­های دقیق نیازمند سرمایه گذاری و حمایت بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر می­باشد. در این منطقه تمامی وزارت خانه­ ها در راستای توسعه منطقه پروژه­ های را در دست احداث دارند از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و ...

در پیوست تلاش شده است تا اهمیت منطقه در مصاحبه­ ها و گفته­ های مسوولین امر به طور یکجا گرد آوری شود.

 بولتن جاسک