به گزارش روابط عمومی شرکت پترو امید آسیا در روز چهارشنبه مورخ 30 آبان ماه 1397 در جلسه هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید جناب آقای دکتر نصراله جان افزایی برای تصدی سرپرستی شرکت پترو امید آسیا به هیات مدیره شرکت مذکور تایید گردید. هیات مدیره شرکت پترو امید آسیا با بررسی و به اتفاق آرا در جلسه مورخ چهارشنبه 7 آذر ماه 1397 نامبرده را به سمت سرپرست شرکت پترو امید آسیا انتصاب کردند. این جلسه با حضور تعدادی از مدیران و معاونان سرمایه گذاری امید برگزار گردید. همچنین در این جلسه از زحمات جناب آقای اصغر گرزین در طول دوران تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

جناب اقای دکتر جان افزایی پیش از این سمت عضو موظف هیئت مدیره، معاونت مالی- اقتصادی و معاونت پروژه های شرکت را عهده دار بوده اند. خدمات شایانی در تأمین مالی، ساخت، راه ­اندازی و بهره­ برداری مخازن ذخیره سازی نفت خام امید در محدوده دیلم/ گناوه داشته­اند.

از خداوند متعال توفیق و سربلندی برای ایشان و شرکت پترو امید آسیا خواستاریم.