به گزارش روابط عمومی شرکت پترو امید آسیا اولین نشست مدیر عامل جدید شرکت پترو امید آسیا با مدیران و کارکنان شرکت در روز سه شنبه 17 مهرماه 1397 برگزار گردید که در این جلسه ابتدا تعدادی از کارمندان و مدیران شرکت درباره ی مساله ها و دغدغه های شرکت صحبت کردند و سپس جناب آقای گرزین با ارائه مقدمه ای به جمع بندی مسایل پرداخت.

ایشان در ابتدا با اشاره به زحمت و تلاش گذشتگان و تشکر از فعالیت های انجام شده، گفت: با تمجید و بزرگ داشت دیگران می توان بزرگی را در کشور گسترش داد و هیچگاه با تخریب و توهین به کار های انجام شده نمی توان به بزرگی رسید. تنگ نظری در یک سازمان اداره هیچ وقت اجازه میدان دادن به استعداد ها و شکوفا شدن آن ها را نمی دهد. بزرگترین سرمایه یک کشور برای رسیدن به پیشرفت و تعالی نیروی انسانی ارزشمند یک کشور است که به لحاظ کارآمدی باید ملاک انتخاب و یا حذف باشد.

در ادامه افزود: سه اصل اساسی در کار برای خودم و مجموعه قایلم که همگان ملزم به رعایت آن می باشند. این سه اصل عبارت است از کارآمدی، سلامت، صداقت. در حقیقت در یک بنگاه اقتصادی اصل بر بهره وری و افزایش درآمد است و این مهم را همگان کارکنان باید توجه داشته باشند و در کارهایشان به هزینه فایده هرکاری متمرکز شوند.

ایشان در تایید اشاره یکی از مدیران شرکت برای استفاده از مشاور های حقوقی و مالیاتی تاکید کرد: ملتی که حقوق در آن جایگاه نداشته باشد همیشه متضرر است. در زمان حاضر ما در همه امور قراردادی و تعهد آور شرکت قطعا به موازین حقوقی توجه و آن را اساس قرار خواهیم داد تا از ضررهای بعدی شرکت که می تواند از طریق دعاوی بوجود آید، جلوگیری کنیم. و نیز به دلیل آشنا نبودن ملت ها با حقوق است که به استثمار زورگویان در می آیند.

همچنین در پایان با اشاره به افق های شرکت پترو امید آسیا گفت: در حال تهیه یک طرح اولیه و توسعه ای برای شرکت پترو امید آسیا هستیم که در آن نگاه بین المللی در محور کار ها قرار دارد. ما با توان و تجربه پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام امید در محدوده ی دیلم/گناوه تجربه بسیار خوبی داریم که می توانیم آن را در اختیار کشور های همسایه و فعال در حوزه نفت قرار دهیم. به این معنا که با کنشگری فعال در عرصه بین المللی قطعا توان سرمایه ای شرکت پترو امید آسیا و بالطبع سرمایه گذاری امید پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

ایشان علاوه بر موارد یاد شده با تاکید بر رسیدگی به امور رفاهی کارکنان، آن را از برنامه های آتی دانستند و گفتند این امر البته منوط به فعالیت بیشتر و تولید درآمد برای شرکت است.

22

12