شماره: 127
2022/08/25
Public tender to identify the suppliers/manufacturers of required hardware (including studs, corners, etc.)
Public tender to identify the suppliers/manufacturers of required hardware (including studs, corners, etc.)

Tenders and Auctions

شرح مناقصه  
عنوان مناقصه مناقصه عمومی شناسایی تامین کنندگان / سازندگان آهن آلات مورد نیاز (شامل اقلام ناودانی، نبشی، ...)
آگهی در محدوده ...
منتشر کننده ...
بها سند ...
طبقه بندی ...
عنوان روزنامه ...
تاريخ انتشار 1401/05/04
آخرين مهلت 1401/05/15
شماره صفحه روزنامه ...
توضيحات مناقصه عمومی شناسایی تامین کنندگان / سازندگان آهن آلات مورد نیاز (شامل اقلام ناودانی، نبشی، ...)
حق انتشار محفوظ است ©