وحید ذاکری
مدیرعامل شرکت پترو امید آسیا

 نام : وحید

نام ناخانوادگی : ذاکری

سال تولد : 1340

مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری مدیریت اقتصاد

                   

سوابق کاری :

- مدیرعامل سیمان هرمزگان.

- مدیرعامل تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند.

- مدیرعامل لیزینگ خودرو.

- عضو هیات مدیره پتروشیمی شازند.

- عضو هیات مدیره لیزینگ ایران خودرو.

- عضو هیات مدیره پروپیلین جم.

-عضو هیات مدیره رینگ سازی مشهد.

- رئیس هیات مدیره باران وابسته به شرکت مس ایران.