گام های نهایی برای افتتاح مجموعه مخازن ذخیره سازی نفت خام امید

 

            به گزارش روابط عمومی پترو امید آسیا به همت مهندسان توانمند سازنده‌ی سایت مخازن ذخیره سازی امید این مجموعه هفته‌های گذشته آماده‌ی اتصال به شبکه‌ی سراسری نفت(hot tap) قرار گرفته است و از اواخر هفته‌ی گذشته عملیات اتصال به شبکه‌ی ملی نفت توسط مهندسان شرکت ملی نفت ایران شروع شد.

به لطف خدا این عملیات در فاز اول در عین دقت و اهمیت و بدون کوچک ترین مشکل در تاریخ 95/05/23 به پایان رسید و عملیات اتصال مجموعه مخازن ذخیره سازی نفت خام امید به شبکه ی صادراتی نفت با موفقیت در فاز اول به اتمام رسید.

روابط عمومی

95/05/30