دستور فوری مدیر عامل محترم شرکت پترو امید آسیا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پترو امید آسیا پس از اطلاع مدیر عامل جدید شرکت در خصوص معوقات چهار ماهه حقوق پرسنل سایت گناوه، دکتر ذاکری طی ابلاغیه ای تاکید نمودند کلیه معوقات پرسنل زحمتکش و پر تلاش سایت، طی هفته جاری پرداخت گردد.

همچنین حقوق و عیدی کلیه کارکنان سایت همانند پرسنل شرکت پترو امید می بایست بصورت همزمان پرداخت گردد؛ و تا زمانی که حقوق پرسنل پیمانکاری تهران جنوب مستقر در سایت پرداخت نگردیده است از پرداخت حقوق به پرسنل شرکت پترو امید خودداری گردد.

امید است توجه مدیر عامل جدید به همکاران شاغل در سایت باعث دلگرمی وعدالت بیشتر بین همکاران گردد.

روابط عمومی و امور بین الملل

3 اسفند 94